Förstasidan

Stone Partners Oy grundades år 2017, framför allt inom gruv- och tunnelarbete förtrogen med bolaget. Vi förser våra kunder med spårning kvalitet jobb och flexibel service, dock utan att göra avkall på säkerhet på arbetsplatsen.

Vårt arbete omfattar

Betting, Borrning, Långborrning, Sprutning, Betonginsprutning, Bockning, Maskinnätning, Lastning, Maskin underhåll (kundens lokaler, på plats eller i våra egna lokaler)