Häny injektointi-yksikkö

  • Injektointi-yksikkö vaihtolavalaitteilla ja nostokorilla
  • Käyttöjännite 690/1000V ja aggregaatti
  • Siilo 1000kg
  • 2 matalapainepumppua ja 2 korkeapainepumppua työpaine 0-100 bar
  • Digitaaliset vaakat ja ohjelmoitavat reseptit + tiedonkeruu
  • 1 sekoittaja ja 2 välisekoittajaa